PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ DA THẨM MỸ TỪ TAY CHUYÊN GIA

Hotline

0982 66 33 00

Đơn vị được uỷ quyền và cung cấp độc quyền tại thị trường Việt Nam

Các loại kim lăn tay và kim lăn máy được Dermaroller uỷ quyền cho Công ty TNHH Đầu Tư 3R cung cấp độc quyền tại Việt Nam.  Và là thương hiệu kim lăn duy nhất đủ tiêu chuẩn lưu hành tại thị trường Việt Nam.

                                                                                          Giấy ủy quyền của Dermaroller

 

 

Popup add to cart